CAMP / Center for Migrationspolitisk Kunst

Trampolinhuset har sit helt eget galleri kaldet CAMP / Center for Art on Migration Politics.

CAMP er et nonprofit kunstgalleri, hvor der bliver diskuteret emner som fordrivelse, migration, immigration og asyl. Centret opsætter udstillinger om fordrivelse og migration med både anerkendte internationale navne og mindre etablerede kunstnere, fortrinsvist mennesker der selv har oplevet flugt eller migration.

CAMP tager udgangspunkt i det faktum, at flere mennesker end nogensinde før bliver fordrevet fra deres hjem på grund af klimaforandringer, krig, konflikter, forfølgelse og fattigdom. Centret arbejder på at give et større indblik i migranters og fordrevne menneskers livssituationer og diskutere disse i relation til de overordnede faktorer der fører til fordrivelse og migration. Målet er, gennem kunst, at fremme forståelsen mellem fordrevne mennesker og de samfund der modtager dem, samt anspore nye visioner for en mere inkluderende og retfærdig migrations-, flygtninge- og asylpolitik.

CAMP tilsigter at være en platform for kunstnere hvis arbejde repræsenterer fordrevne og migrerende menneskers oplevelser og kaste lys på de udfordringer som flygtninge, asylansøgere, udokumenterede migranter, handlede og slavebundne mennesker kæmper med hver dag. Vi sigter mod, at CAMP er et sted hvor publikum, både med og uden flygtninge- eller migrantbaggrund, kan identificere sig med fordrevne menneskers levevilkår gennem kunst, samt finde inspiration til en alternativ politisk agenda på flygtninge-, asyl- og migrationsområdet.


CAMPs navn refererer til nationalstatens måske mest ekstreme svar på menneskelig migration: flygtningelejren, asylcentret og forvaringscentret. CAMP er det første center af sin slags i Skandinavien og er drevet som en selvstyrende institution af de danske kuratorer Frederikke Hansen og Tone Olaf Nielsen, som også grundlagde centret i 2015.

CAMP er realiseret med støtte fra private donorer og:
Bispebjerg Lokaludvalg / BKF – Danish Visual Artists / City of Copenhagen: The Culture and Leisure Committee / The Danish Arts Foundation / Foreningen Roskilde Festival / Images 16 / Knud Højgaards Fond / Københavns Kommunes Billedkunstudvalg / Migrationspolitisk Pulje / Susi og Peter Robinsohns Fond


Læs mere

Klik på disse links for at læse mere om CAMPudstillingsprogrammet, og særlige events.