Job opening: Fundraiser

* Please note! Updated job description *

Er du Trampolinhusets nye fundraiser?

Please note that, due to the language requirements of this job, we only accept applications in Danish.

Trampolinhuset er et brugerinddragende medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre borgere i Danmark. Huset blev stiftet som et borgerinitiativ i 2010, men er i dag en selvejende institution med en professionel bestyrelse og 10 ansatte. Vi tilbyder asylansøgere et helhedsorienteret integrationstilbud fra deres første dag i landet, og ikke først efter lang og passiv ventetid i asylsystemet. Huset har sit navn derefter: Vores mission er at give asylansøgere og flygtninge en flyvende start på livet i Danmark.

Vi har brug for en erfaren fundraiser, der brænder for denne sag og mestrer sit håndværk. Det er en forudsætning, at du kan se dig selv i vores værdigrundlag og det demokratiske grundlag for huset.

 

God fundraiser der kan meget af det hele

Trampolinhusets fundraisingstrategi hviler for tiden på tre søjler. Private donorer, private fonde og offentlige puljer. Du skal arbejde videre på denne strategi, men også medvirke til udviklingen af husets potentiale som socialøkonomisk virksomhed, bl.a. gennem videreudviklingen af Next Practice, som er vores beskæftigelsesrettede samarbejde med virksomheder og kommuner. Du vil komme til at arbejde selvstændigt, men i et team på 10 betalte medarbejdere, 10 praktikanter og over 200 frivillige.

 

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • At skrive ansøgninger til relevante fonde og puljer. Her refererer du til den administrerende direktør
 • At udarbejde fyldestgørende afrapportering til fondene. Dette forgår i samarbejde med bogholder og projektledere
 • At identificere relevante fonde og puljer og starte en dialog med dem. Dette foregår i samarbejde med den administrerende direktør
 • At rekruttere og fastholde vores private donorer. Dette foregår i samarbejde med kommunikationskoordinatoren
 • At medvirke i udviklingen af Next Practice, som er vores beskæftigelsesrettede samarbejde med virksomheder og kommuner. Dette foregår i samarbejde med Jobkonsulenten og dennes team
 • At vedligeholde relationer til virksomheder, fonde og andre samarbejdspartnere, der sikrer sponsorater og strategiske samarbejder
 • Administrative opgaver i forbindelse med ovenstående opgaver
 • At indgå i vagtplanen som sikrer medarbejder-tilstedeværelse i husets åbningstider
 • At deltage i ugentlige husmøder og ugentlige medarbejdermøder

 

 

 • Faglige kompetencer

 • Du har en længerevarende relevant uddannelse indenfor fx kommunikation, marketing eller salg
 • Du har erfaring med at skabe strategiske samarbejder med såvel det offentlige som det private
 • Du har erfaring med at rekruttere og fastholde private donorer
 • Du er sprogligt stærk i både mundligt og skriftligt dansk og engelsk
 • Du har et godt netværk som er relevant for opgaven
 • Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i en NGO eller hos en offentlig myndighed inden for asylområdet
 • Du har forretningsforståelse

 

Personlige kompetencer

 • Du er resultatorienteret
 • Du er initiativrig og vedholdende
 • Du er positiv og engageret
 • Du er struktureret
 • Du er ansvarlig og kvalitetsbevidst
 • Du er samarbejdsorienteret og fleksibel

 

Vi tilbyder

Det er en levende arbejdsplads i rivende udvikling på Thoravej 7 i København NV. Du kommer til at indgå i forskellige sammenhænge med mange typer mennesker. Det er en arbejdsplads hvor medarbejderne er drevet af værdifællesskabet og troen på at vi kan skabe bedre integration i hele Danmark. Der vil være god mulighed for at du kan udvikle stillingen og være med til at udvikle Trampolinhuset. Du refererer ind til den administrerende direktør. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer ugentligt til 197 kr./t + feriepenge (12,5%). Lønnen stiger 2% pa. Der vil også være mulighed for at skære stillingen ned til 25 timer, hvis det skønnes formålstjenligt for begge parter.

Trampolinhuset opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset køn, seksuel orientering, alder, race, etnicitet eller religion at søge stillingen.

 

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte adm. direktør Morten Goll på 30 91 00 50. Send din ansøgning senest den 15. august til adm. direktør Morten Goll mortengoll@trampolinehouse.dk. Vi har brug for at du kan starte 1. november 2018.