Trampolinhuset og vores projekter modtager generøs støtte fra private fonde, offentlige puljer og kommercielle partnere.

Vil I støtte Trampolinhuset?

Som fond eller virksomhed kan I støtte Trampolinhusets aktiviteter gennem økonomiske gaver eller strategiske samarbejder.

Kontakt fundraisingkoordinator Bodil Trier på bodil@trampolinehouse.dk for yderligere info.

Samarbejdspartnere

 


IKC har givet Trampolinhuset betydelig støtte til udviklingen af to projekter i perioden 2017-2019: Demokrati i praksis og Kvindeklubben.

 
 

Novo Nordisk har ydet en betydelig støtte til Trampolinhusets udvikling af Børneklubben i perioden 2018-2019.

 


Fra år 2017-2020 samarbejder Trampolinhuset, TrygFonden, og Tuborgfondet om jobtræningsprojektet Next Practice, som har til formål at udvikle og dokumentere en ny integrationsmetode i Danmark.

Andre fonde og offentlige puljer

Antoniusfonden / Carl og Ellen Hertz' Familielegat / Det Arnstedtske Familiefond / Den Sociale Fond Dronning Caroline Amalies Hus / Fonden af 20. December / Foreningen Østifterne / Fuglefonden / Kulturstyrelsen: Folkeoplysningspuljen / Lauritzen Fonden / Ludvigsens Legat / Paula og Axel Nissens Mindelegat / Roskilde Festival Charity SocietyVerena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond /

Bygma Fonden / Susi og Peter Robinsohns Fond / Ville Heises Legat / William & Hugo Evers Fond /

Siden Trampolinhuset blev grundlagt i 2010, har et stort antal private og offentlige fonde og puljer støttet huset. Klik her for at se hele listen af tidligere sponserer.