Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

Asylbørn i Danmark har #rettilentrygbarndom

Følg også med på Folkebevægelsen for asylbørns fremtids egen hjemmeside: www.asylboernsfremtid,dk

 Click here for English

refugee-children-rights-asylum-system

Asylsøgende børn, unge, uledsagede mindreårige og børnefamilier i det danske asylsystem inviterer sammen med en lang række danske organisationer alle til at gå sammen i Folkebevægelsen for asylbørns fremtid. Bevægelsens fokus er asylbørns ret til en tryg barndom under sloganet #rettilentrygbarndom.

Folkebevægelsen vil arbejde for:

 • at få fastsat en tidsgrænse for, hvor længe et barn eller en ung kan være asylansøger

 • at Danmark overholder Børnekonventionen i alle forhold, der gælder asylsøgende børn og unge

 • at alle børn og unge i asylsystemet får ret til at bo uden for asylcentre og adgang til kommunale daginstitutioner/folkeskoler

Der bor cirka 2.900 børn under 18 år i de danske asylcentre. Nogle af dem lever med deres familie i indkvarteringscentre, mens de venter på svar på deres asylsag. Andre er kommet her alene og bor i særlige børnecentre, mens de gennemgår asylprocessen. Atter andre har fået deres asylsag afvist og er indkvarteret i det nye udrejsecenter Sjælsmark sammen med deres familie, hvor de venter på at blive tvangsudvist. Fælles for dem alle er, at de venter måneder og år i usikkerhed og utryghed. I alt 128 børn har levet mellem 4 og 12 år i asylsystemet - nogle af dem hele deres liv.

Vi kan give børnene en bedre opvækst.

 

Baggrund

Livet i et asylcenter præges af usikkerhed og bekymringer, og er uforeneligt med de rammer, der skal til for at sikre børn en tryg og værdig opvækst. Videnskabelige undersøgelser peger på, at både børn og voksne bliver angste, stressede og deprimerede af ventetid og uvished, og at mange års ophold i centrene uden afklaring fører til forskellige permanente lidelser.

Asylbørn skal kort sagt have lov at være børn med en så normal opvækst som muligt – og forældre skal have langt bedre muligheder for at varetage en sund og almindelig forældrerolle i asylsystemet.

 

Om Folkebevægelsen

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid blev stiftet i september 2017 af en række organisationer i samarbejde med asylsøgende børn og børnefamilier fra flygtninge-medborgerhuset Trampolinhuset. Folkebevægelsen er et talerør for asylbørnenes egne stemmer, perspektiver og ønsker. 

Folkebevægelsen skydes i gang den 1. december 2017 med en række vidnesbyrd på de sociale medier, hvor børnene selv viser og fortæller om opvæksten i det danske asylsystem. Den 16. december kl. 15-17 inviterer Folkebevægelsen alle til at gå med i et fakkeloptog fra Israels Plads til Rådhuspladsen i København, hvor børnene fører an. I foråret 2018 arrangerer Folkebevægelsen en offentlig høring på Christiansborg, hvor mulighederne for at sikre børnene en tryg opvækst præsenteres.

De er allerede en del af Folkebevægelsen:

Amnesti Nu  |  Apostelkirken  |  Bedsteforældre for Asyl  |  Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed  |  Mellemfolkeligt Samvirkes asylafdeling  |  Michael Graversen  |  mono voce  |  Re-Mind, bureauet for social ansvarlighed  |  Refugees Welcome  |  Venligboerne  |  Vores Asylbørn  |  Welcome to Denmark

 

Vil du/I være med i Folkebevægelsen for asylbørns fremtid?

Som privatperson kan du: 

 • ‘like’ facebooksiden Folkebevægelsen for asylbørns fremtid og opfordre dine venner til at gøre det samme

 • blive frivillig på en af Folkebevægelsens forskellige indslag eller foreslå nye indslag

 • sende en donation til Trampolinhusets MobilePay 55895 med emnefeltet 'Folkebevægelsen'

 • tage alle dine venner med til fakkeloptoget den 16. december og til høringen i foråret 2018

 • 'like' og dele Folkebevægelsens facebookopslag og -events i dit eget netværk og bede dine venner gøre det samme

Som organisation kan I:

 • få jeres navn og logo på Folkebevægelsens informationsmateriale

 • ‘like og dele’ Folkebevægelsens Facebook-opslag og events i jeres organisations netværk

 • blive medarrangør på en af Folkebevægelsens forskellige indslag eller foreslå nye indslag

 • blive en del af en af Folkebevægelsens arbejdsgrupper

 • sende en donation til Trampolinhusets MobilePay 55895 med emnefeltet 'Folkebevægelsen'

For at tilmelde dig/jer, kontakt:

Tone Olaf Nielsen, Børne- og kvindeprogramkoordinator i Trampolinhuset: toneolafnielsen@trampolinehouse.dk / 20 93 50 86

Kajsa Böttcher Messell, Kommunikationskoordinator i Trampolinhuset: kajsa@trampolinehouse.dk / 50 17 46 64

 

Folkebevægelsens anbefalinger

FNs Børnekomité har i en nylig rapport kritiseret Danmarks behandling af asylsøgende børn og er kommet med række konkrete henstillinger til den danske stat. Generelt skal Danmark overholde Børnekonventionen i alle forhold, der gælder asylsøgende børn. Det gælder både opholdsbetingelser og anerkendelse af børns asylmotiver og deres tilknytning til Danmark efter lang tids ophold.

Der er særlig fem områder, hvor vi kan forbedre asylbørns liv i Danmark væsentligt:

”Jeg vil ikke være asylansøger hele livet” > 128 børn har levet mellem 4 og 12 år i asylsystemet – nogle af dem hele deres liv. Det er en opvækst, som intet barn burde opleve. > Derfor anbefaler vi, at sagsbehandlingstiden for børn og deres forældre forkortes; at der tages hensyn til barnets tarv i alle asylafgørelser; og at børnenes asylmotiv inddrages i asylbehandlingen. Når et barn har levet et vist antal år i asylsystemet, bør selve tilknytningen til Danmark kunne udløse en opholdstilladelse.

”Vi vil blive det samme sted” > Uledsagede mindreårige og børnefamilier flyttes ofte fra asylcenter til asylcenter. En asylansøger i Danmark når gennemsnitligt at bo i 6 forskellige centre i løbet af asylprocessen. Resultatet er en isoleret og utryg tilværelse, hvor barnet har svært ved at stole på og knytte sig til andre. > Børn, der søger asyl, skal naturligvis have basal tryghed. Derfor anbefaler vi, at alle asylsøgende børnefamilier igen skal have ret til at bo uden for centrene og adgang til kommunale daginstitutioner og folkeskoler – og at der indtil da sættes en øvre grænse for, hvor mange centerflytninger et barn må opleve.

”Jeg vil have et frit børneliv” > Flere og flere børnefamilier flyttes til udrejsecenter Sjælsmark, hvis familien får afslag på asyl. Her henvises de til et liv under fængselslignende forhold: familien modtager ingen lommepenge; børnene har ringe muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter; og familien har kun adgang til centrets kantinemad på tre faste tidspunkter hver dag og må ikke selv lave mad eller mellemmåltider. Familierne lever i konstant angst for at blive tvangsudvist, og mange børn frygter de uniformerede betjente, som arbejder i centret. Disse forhold forværrer kun deres tilstand yderligere. > Der findes allerede dokumentation for, at børn bliver syge af at leve under sådanne forhold. Derfor anbefaler vi, at al udflytning af familier til udrejsecentre stoppes.

"Jeg savner at have en familie” > De yngste af de uledsagede mindreårige venter i op til flere år på, at Udlændingestyrelsen vurderer dem modne nok til at gennemgå en asylsagsbehandling. Indtil 2010 fik de midlertidigt ophold hos en plejefamilie, mens de ventede, men nu får de ikke opholdstilladelse og skal bo i et børneasylcenter, mens de venter. Udlændingestyrelsen indkalder børnene én gang årligt til en samtale for at vurdere deres modenhed. Hvis deres asylsag ikke er afgjort, når de fylder 17 år, overflyttes de til et indkvarteringscenter for voksne, hvor der er færre hensyn til denne særligt sårbare målgruppe. > Vi anbefaler, at de alleryngste uledsagede igen skal gives midlertidigt ophold og bo hos en plejefamilie, indtil deres asylsag er afgjort. Desuden anbefaler vi, at den usikre biologiske alderstest, som de ældre uledsagede gennemgår, suppleres med en børnefaglig vurdering af modenheden.

”Far og mor skal være her” > Selv børn, som gennem sin ene forælder har lovligt ophold i Danmark, påvirkes negativt hvis den anden forælder ikke kan blive familiesammenført eller få asyl. > Derfor anbefaler vi, at børn skal sikres ret til at leve med begge forældre, og at dette  hensyn skal veje tungt i asyl- og familiesammenføringsansøgninger.

 

Læs mere:

Klik her for at downloade beskrivelse af Folkebevægelsen som PDF.

Når børn søger om beskyttelse, kompendium udgivet af UNHCR, UNICEF og Dansk Flygtningehjælp i 2016, som bl.a. indeholder et kapitel om barnets bedste i den danske asylprocedure.

"Børns Vilkår: Forholdene på Sjælsmark er kummerlige", artikel af jurist og journalist Olav Hergel i Politiken, 29. oktober 2017.

"En barndom i ingenmandsland", en grundig gennemgang af problematikker for asylssøgende børn på REFUGEES.dk af Michala Clante Bendixen, 2. oktober 2017.

"Når asylcentre bliver barndomshjem", kronik i Kristeligt Dagblad af præst Niels Nymann Eriksen, 26. september 2017.

"Mindst 120 børn har levet mellem 4 og 12 år det danske asylsystem", artikel af jurist og journalist Olav Hergel i Politiken, 9. juli 2017.

"Afviste asylbørn er dansk politiks kastebolde", artikel af jurist og journalist Olav Hergel i Politiken, 15. juli 2017.

"Asylbørn i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand" af Katrine Vitus og Signe Smith Nielsen, Hans Reitzels Forlag 2011.


Læs mere


Støt Trampolinhuset

Ethvert bidrag tæller. Du kan være med til at sikre, at asylansøgere kan være en del af et fællesskab allerede fra dén dag, de kommer til Danmark.

Det betyder mere, end du kan forestille dig.