Vores 2017

"Sammen kan vi skabe et paradigmeskift"

Click here for English

friends_anna-emy.jpg

Af Morten Goll, grundlægger & direktør i Trampolinhuset

Lad mig starte med en indrømmelse. Det er hårdt at gå på arbejde for tiden. Hårdt for vores dygtige frivillige, vores praktikanter, medarbejdere og mig selv. Man kan let blive grebet af en følelse af afmagt overfor de stribevis af stramninger over for asylansøgere og flygtninge, som vores politikere stadig indfører på trods af, at et stærkt faldende antal asylansøgere til Danmark.

I sin klumme på altinget.dk udtrykker Lisbeth Vibe Utzon, leder af Integrationshuset Kringlebakken det således: “Konsekvenserne af praksis og den medfølgende integrationspolitik er det modsatte af integration. Folk bliver demotiverede og presses ud i fattigdom, hvilket skaber større ulighed, marginalisering, isolation fra samfundet og polarisering.”

Stik imod hvad vi konstant hører fra Folketingets talerstol, så går det ifølge forskningen faktisk rigtig godt med integrationen af flygtninge: Der bliver færre og færre flygtninge og efterkommere af flygtninge som er på overførselsindkomst, og hvis vi kigger på de flygtninge som jeg kender fra Trampolinhuset, så ser vi det samme billede. De vil tage del i samfundet og betale deres skat. 

Det lykkes takket være samarbejder på tværs mellem civilsamfund, kommuner og virksomheder. I 2017 påbegyndte vi to store samarbejder, som vi er særligt stolte af: Next Practice, og Folkebevægelsen for asylbørns fremtid.

Klik her for at læse hele Trampolinhusets årsberetning for 2017

 

Next Practice

For nylig hjalp vi en caféejer med IN6-blanketten, som skal udfyldes for at søge om arbejdstilladelse til en asylansøger og til at godkende en arbejdsgiver. Vi hjalp ham også med hvordan man betaler løn til en asylansøger, som ikke har ret til en bankkonto, og hvordan skatten så skal indbetales. Det er nemlig ikke kun for asylansøgere og flygtninge, at integrationen kan være svær.

Derfor har vi i 2017, med støtte fra TrygFonden og Tuborgfondet, lanceret Next Practice. Det er en banebrydende beskæftigelsesrettet integrationsmetode der bygger på vores erfaringer med nærdemokrati og aktivt medborgerskab, og på vores kendskab til hvilke ønsker og behov der gør sig gældende for alle parter i integrationen. Projektet rækker langt udover Trampolinhuset, idet det bygger på tætte samarbejder med kommuner og virksomheder.

Én partner i dette ambitiøse initiativ er konsulentvirksomheden LG Insight, som i mange år har leveret løsninger til landets kommuner. En anden partner er Roskilde Kommune, hvis borgere vil deltage i projektet fra marts 2018. Next Practice sikrer vores nye medborgeres adgang til jobmarkedet ét job ad gangen. Det er et eksempel på det rugbrødsarbejde som civilsamfund, kommuner og virksomheder udfører dagligt. Det er dét arbejde der holder sammen på og udvikler Danmark og danskerne.

 

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

Trampolinhuset er også til for de afviste asylansøgere. I foråret 2017 begyndte Udlændingestyrelsen at sende børnefamilier til Udrejsecenter Sjælsmark, hvor der i dag bor over 50 børn som risikerer at skulle bo under kummerlige og fængselslignende forhold hele deres barndom, fordi deres forældres sager med politiets eget ordvalg er helt “fastlåste”. Og det er ikke kun i Center Sjælsmark at leveforholdende er utålelige. Der bor omkring 2900 børn i danske asylcentre. 

Derfor stiftede Trampolinhuset, på opfordring af de bekymrede børnefamilier selv, sammen med 24 andre organisationer i efteråret 2017 Folkebevægelsen for asylbørns fremtid. Det er en politisk uafhængig folkebevægelse som samler humanitært og demokratisk sindede kræfter, organisationer og medborgere omkring målet, at sikre asylbørn i Danmark retten til en tryg barndom og opvækst.

Den 16. december 2017 arrangerede vi, som en del af Folkebevægelsen, et stort fakkeloptog for asylbørns fremtid i København. Der vil i foråret 2018 indkaldes til et stormøde med henblik på at diskutere Folkebevægelsens fremadrettede ambitioner.

 

Sammen kan vi skabe et paradigmeskift

Next Practice og Folkebevægelsen for asylbørns fremtid er to store projekter som viser at Trampolinhuset er i forandring. I takt med at vi bliver klogere, specialiserer vi vores indsatser og udvider vores samarbejder. Jeg er i det hele taget ufattelig stolt af vores medarbejdere, praktikanter og frivillige som arbejder hårdt og ufortrødent på at skabe et samfund med sammenhængskraft, solidaritet og gensidig respekt Trampolinhuset har gennem 7 års dagligt arbejde har opnået en viden og udviklet en praksis, som kan skabe et paradigmeskift i Danmarks asyl- og integrationspolitik. Men vi har brug for hinanden hvis det skal lykkes!

En stor del af vores finansiering kommer i dag fra private fonde. Ikke desto mindre er Trampolinhusets arbejde i høj grad også afhængigt af den støtte vi modtager fra vores medborgere. Jeres støtte er både moralsk og økonomisk, idet den viser os, at der er opbakning til en version af Danmark hvor nærdemokratiet kan mærkes i det daglige møde mellem medborgere, og hvor den enkelte tager sit ansvar for fælleskabet.

Det skal I have tusind tak for!

 

Klik her for at læse hele Trampolinhusets årsberetning for 2017