Sara: "Mit hjerte banker for børnene"

Takket være støtte fra Novo Nordisk Fonden, Lauritzen Fonden og private donationer har Trampolinhuset fået en Børneklubs-koordinator. Hun hedder Sara Ipsen og her er hendes visioner for Børneklubben:

Sara Ipsen er Børneklubskoordinator i Trampolinhuset. Foto: Alina Strileckis

Sara Ipsen er Børneklubskoordinator i Trampolinhuset. Foto: Alina Strileckis

”Mit hjerte altid har banket for mennesker - og især børn - i udsatte positioner. Jeg er så ked af at se den påvirkning, regeringens asylstramninger har på de børn, der er nye i Danmark. Børn der kommer med forskellige traumatiske oplevelser fra hjemlandet, og som placeres på lige så traumatiserende centre rundt om i landet.

Min vision for Børneklubben i Trampolinhuset er at virke som modspil til alle de negative påvirkninger, som disse børn udsættes for. Påvirkninger der forstyrrer børnenes lærings- og udviklingsmuligheder. Børneklubben skal fungere som et rart sted, hvor disse børn kan finde ro, tryghed, positive relationer, forudsigelighed og glæde, der kan fremme deres livskvalitet og inklusion i det danske samfund.”

Navn: Sara Ipsen

Alder: 36

Uddannelse:

  • Professionsbachelor i pædagogik fra Københavns Socialpædagogiske Seminarium

  • Kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i udviklingspsykologi fra Aarhus Universitet.

Tidligere arbejdserfaringer

  • Pædagogisk leder for udsatte børn og unge på Christiania

  • Underviser og vejleder på Pædagoguddannelsen, UCC

  • Pædagogisk udviklingskonsulent i IVS firmaet Pædagogisk Input

  • Inklusionspædagog for udsatte børn med anden etnisk baggrund end dansk, Københavns Kommune


Læs mere