Ledig stilling: Rådgivningskoordinator

Vi leder efter en rådgivningskoordinator til 37 timer/uge – søg senest den 1. november.

Trampolinhuset er et brugerinddragende medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre medborgere i Danmark. Huset blev stiftet som et borgerinitiativ i 2010, men er i dag en selvejende institution med en professional bestyrelse og 12 ansatte. Vi tilbyder asylansøgere et helheds-orienteret integrationstilbud fra deres første dag i landet, og ikke først efter lang og passiv ventetid i asylsystemet. Huset har sit navn derefter: Vores mission er at give asylansøgere og flygtninge en flyvende start på livet i Danmark.

Siden husets begyndelse har rådgivning til asylansøgere og flygtninge været en fast del af husets program. Vores rådgivning består af en fuldtidsansat asyl- og og integrationsrådgiver (den opslåede stilling) samt to deltidsansatte rådgivere med asyl- og indvandrerbaggrund, som assisterer med hhv. asyl- og integrationsrådgivning, og begge tolker mellem engelsk og farsi. Afdelingen har desuden ugentlig frivillig rådgivning ved syv af landets fremmeste udlændinge-retsadvokater, 10 læger, tre psykologer og én socialrådgiver. Endelig suppleres rådgivnings-indsatsen af Refugees Welcome’s frivillige rådgivning, som også foregår i huset en gang om ugen.

God koordinator der kan være med til at udvikle rådgivningen

Vi ansætter en rådgivningskoordinator i en 37 timers stilling. Koordinatorens arbejde består dels i direkte rådgivning i asylsager og i integrationsspørgsmål samt systemforståelse i tæt samarbejde med de to deltidsansatte assisterende rådgivere, og dels i at koordinere de frivilliges indsats. I asylrådgivningen vil du kunne sparre med de syv frivillige advokater og Refugees Welcome. I Integrationsspørgsmål med de frivillige socialrådgivere

 

Dine arbejdsopgaver vil være:

  • At yde rådgivning til asylansøgere i fase 1, 2 og 3

  • At forberede asylansøgere til samtaler med myndigheder, advokater og omverdenen

  • At yde integrationsrådgivning til nye borgere med flygtningestatus

  • At være ankerperson for diverse interne og eksterne rådgivningsgrupper

  • At medvirke til rekruttering af frivillige, og kvalitetssikre de frivilliges indsats

  • At dokumentere, udvikle og beskrive koncepter for rådgivningsaktiviteterne, herunder ledelsesrapportering

  • At medvirke med data fra arbejdet ved udarbejdelsen af nye fondsansøgninger

  • At lave opsøgende arbejde i forhold til samarbejdspartnere, herunder asylcentrene

  • At indgå i vagtplanen, som sikrer at huset er bemandet med medarbejdere i åbningstiden

  • At deltage i ugentlige husmøder, ugentlige medarbejdermøder og andre relevante møder


Faglige og personlige kompetencer

Fagligt har du minimum nogle års erfaring med asylret og social- og integrationsret. Hvis du savner erfaring på et af områderne, er du god til at sparre med de resurser, vi har allerede.

Personlig er du let at omgås og har stor respekt for mennesker og deres forskelligheder. Du er empatisk, men også robust. Du er god til detaljer og arbejder systematisk. Du er god til at se muligheder og udvikler gerne dit område. Du er kommunikerende og åben og forstår at operere i en hverdag, hvor alt ikke ligger i faste rammer, og hvor alle tager ansvar og gør deres bedste.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af et dedikeret arbejdsfælleskab på 12 ansatte, 15 praktikanter, og over 200 frivillige med både dansk- og flygtningebaggrund, som har til huse i et privatdrevet medborgerhus.

Det er en levende arbejdsplads i rivende udvikling, og du kommer til at indgå i forskellige sammenhænge med mange typer mennesker. Det er en arbejdsplads hvor medarbejderne er drevet af værdifællesskabet og troen på, at vi sammen kan skabe bedre integration i hele Danmark. Du refererer til den administrerende direktør. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Trampolinhuset har en solidarisk lønpolitik, hvilket betyder, at alle medarbejdere får den samme timeløn, 197,50 kr/t + 12,5% i feriepenge. Lønnen stiger 2% pa. hver 1. januar.

Trampolinhuset opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset køn, seksuel orientering, alder, race, etnicitet eller religion at søge stillingen.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte adm. direktør Morten Goll på 30 91 00 50.  

Send din ansøgning og dit CV senest den 1. november til adm. direktør Morten Goll på mortengoll@trampolinehouse.dk.

Vi har brug for at du kan starte den 2. januar 2019 – gerne tidligere, hvis muligt.