Lad børn være børn

Asylbørn: Vi vil have ret til en tryg barndom

 Click here for English

refugee-children-rights-asylum-system

Mindst 120 børn har levet mellem 4 og 12 år i danske asylcentre – nogle af dem hele deres liv. Det er en tilværelse, som ikke er passende for noget barn.

Derfor opfordrer asylbørn og deres forældre fra Trampolinhuset til en kampagne med fokus på asylbørns ret til en tryg barndom.

 

Baggrund

Livet i et asylcenter præges af usikkerhed og bekymringer, og er uforeneligt med de rammer, der skal til for at sikre børnene en tryg og værdig barndom. Sundhedsmæssige undersøgelser peger på, at mange bliver syge af ventetiden, uvisheden, inaktiviteten og følelsen af ikke at kunne kontrollere sit eget liv, og at mange års ophold i centrene uden afklaring fører til forskellige permanente lidelser.

Det gør det svært for forældre at varetage en almindelig omsorgs- og opdragerrolle i asylsystemet.

Der er særligt 4 problemer, som asylbørn og deres forældre ønsker at sætte fokus på:

”Stop med at flytte os fra center til center som dyr” - Familier flyttes ofte fra asylcenter til asylcenter. En asylansøger i Danmark når gennemsnitligt at bo i 6 forskellige centre i løbet af asylprocessen. Resultatet er en isoleret og utryg tilværelse, hvor barnet har svært ved at stole på og knytte sig til andre.

”Sæt ikke uskyldige børn i fængsel” - Flere og flere børnefamilier flyttes til udrejsecentrene, hvis familien får afslag på asyl. Her henvises de til et liv under fængselslignende forhold: børnene har ringe muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter, forældrene ikke har ret til selv at planlægge og tilberede madlavning, og familien modtager ingen lommepenge. Kombineret med det høje stressniveau i udrejsecentrene forværrer disse forhold kun børnenes velvære yderligere.

”Jeg vil bo med hele min familie” - Den danske regering gjort det nemmere at tvangsfjerne asylbørn fra deres forældre, men tvangsfjernelse er ingen bæredygtig løsning. Paradoksalt nok er det asylsystemet selv, som vanskeliggør den gode forældrerolle og skaber behov for tvangsfjernelse.

”Deportér ikke min mor” – selv børn, som gennem sin ene forælder har lovligt ophold i Danmark, påvirkes af, hvis den anden forælder ikke kan blive familiesammenført eller få asyl.

 

Alle børn skal sikres en normal barndom

Alle børn fortjener at blive behandlet som børn. Men barnets tarv kan kun sikres i asylsystemet, hvis asylsøgende familier sikres trygge og stabile rammer.

Vi opfordrer derfor til at:

  • alle asylsøgende børnefamilier sikres reelle muligheder for et normalt liv med bopæl uden for centrene og adgang til kommunale daginstitutioner og folkeskoler
  • der tages hensyn til barnets tarv i alle asylafgørelser – uanset om barnet allerede har lovligt ophold eller ej
  • sagsbehandlingstiden for børn og deres forældre forkortes

 

Vil du være med?

Alle inviteres til at deltage, uanset politisk overbevisning. Lige nu handler det ikke om flygtningepolitik som vi kender den, men udelukkende om børnenes ret til en tryg barndom.

Trampolinhuset opfordrer andre organisationer til at deltage i kampagnen. Hvis du vil være med, så kontakt os endelig. Vi regner med at invitere alle interesserede organisationer til et indledende møde i løbet af oktober måned.

Hvis du vil være med eller har nogen spørgsmål, så kontakt:

Tone Olaf Nielsen, Program- og Kvindeklubkoordinator i Trampolinhuset: toneolafnielsen@trampolinehouse.dk / 20 93 50 86

Kajsa Böttcher Messell, Kommunikationskoordinator i Trampolinhuset: kajsa@trampolinehouse.dk / 50 17 46 64


Læs mere


Støt Trampolinhuset

Ethvert bidrag tæller. Du kan være med til at sikre, at asylansøgere kan være en del af et fællesskab allerede fra dén dag, de kommer til Danmark.

Det betyder mere, end du kan forestille dig.