Hvor var vidnerne?

Når asylansøgere ikke vidner, peger det på et demokratisk underskud

af Morten Goll, daglig leder af Trampolinhuset

Radio 24syv godter sig i dag over at de har fået medhold i deres forsvar for Kent Nielsens "uberettigede afskedigelse" som lejrchef for Næstved asylcenter. Retten i Svendborg mener at videoen som blev fremlagt af Dagbladet Information viser at der er tale om berettiget voldsanvendelse, vidneforklaringer taget i betragtning, og derfor konkluderes at lederens afskedigelse var uberettiget.

Men hvem er de vidner som får Svendborg Byret til at drage den konklusion?

Det er bekymrende at ingen asylansøgere har vidnet i sagen. Det samme var tilfældet da manden i benlås blev anklaget og dømt for vold på Kent Nielsens foranledning. Vi håber at denne sag som nu er anket til landsretten vil blive ført med inddragelse af flere vidner, også asylansøgerne.

Vi ved fra øjenvidner at flere asylansøgere var tilstede under optrinnet med benlåsen, men hvad er årsagen til at ingen af dem vidner? Blev de ikke spurgt? Eller turde de ikke? 

Jeg kender personligt et af disse vidner, som fortæller mig at han aldrig er blevet bedt om at vidne, og at ingen andre asylansøgere han kender til, som overværede optrinnet er blevet spurgt.

Uanset årsagerne til de manglende vidneforklaringer er det et problem for retssikkerheden. For flere af disse asylansøgere har i dag asyl i Danmark. Denne episode var måske deres første møde med vores demokratiske retsstat. 

Inddrager Radio24syvs interesse for retssikkerheden landets asylansøgere, vores nye medborgere?