Back to All Events

Lyttemøde: Fra flygtning til medborger i job gennem Next Practice

Foto: Anna Emy

Foto: Anna Emy

Vi inviterer kommuner og virksomheder, samt andre interesserede, til et lyttemøde om Trampolinhusets helt nye og helhedsorienterede integrationsindsats Next Practice. 

Indsatsen er udviklet i samarbejde med analysefirmaet LG Insight og støttet af TrygFonden og Tuborgfondet

 

Den ny indsats: Next Practice

Flygtninges vej til demokratisk medborgerskab og aktiv beskæftigelse kan forkortes markant gennem en ny helhedsorienteret indsats, som tager fat allerede før asylafgørelsen. 

Indsatsen hedder Next Practice og er en helt ny kombination af tidlig og helhedsorienteret integration, som fremmer både flygtninges beskæftigelsesmuligheder, deres demokratiske forståelse og deresgenerelle livskvalitet – allerede før deres asylsag afgøres og overdragelsen til kommunen påbegyndes.

På den måde undgår vi, at asylansøgeren får det dårligere at af sidde fastlåst i et asylcenter – og samtidig skaber vi muligheden for at disse nye medborgere hurtigere kan deltage aktivt i samfundet og blive selvforsørgende. 

Alt i alt en hurtigere, mere effektiv og bedre løsning for både asylansøger, kommune, virksomheder og samfundet som helhed. 

Så kom med og hør om jeres nye samarbejdsmuligheder!

 

Du møder:

AHMAD AL-TAMIR, kok ved Lygtens Kro og tidligere asylansøger
ANNE-MARIE SKOV, direktør i Tuborgfondet, som støtter indsatsen
BRITT WENDELBOE, programchef i TrygFonden, som støtter indsatsen
LARS LARSEN, direktør i LG Insight og ekspert i kommunal integration
MAJA BAVNGAARD, HR-chef i IT-konsulenthuset Abakion, som har beskæftiget en asylansøger
MORTEN GOLL, grundlægger og daglig leder af Trampolinhuset

ORDSTYRER: Jon Kiellberg, direktør i det sociale kommunikationsbureau Re-Mind
 

Mundgodt

I løbet af aftenen vil der også være mulighed for lidt uformel samtale om indsatsen og der serveres lidt mundgodt af Trampolinhusets catering service, Sisters Cuisine.
 

Kontakt

For yderligere info, kontakt Kajsa Böttcher Messell, kommunikationskoordinator i Trampolinhuset på kajsa@trampolinehouse.dk eller 50 17 46 64