Trampolinhuset og vores projekter modtager generøs støtte fra private fonde, offentlige puljer og samarbejdspartnere.

Vil I støtte Trampolinhuset?

Som fond eller virksomhed kan I støtte Trampolinhusets aktiviteter gennem økonomiske gaver eller strategiske samarbejder.

Kontakt fundraisingkoordinator Bodil Trier på bodil@trampolinehouse.dk for yderligere info.

Samarbejdspartnere

LG Insight  har siden 2016 samarbejdet med Trampolinhuset om at metodeudvikle, evaluere og kvalitetssikre beskæftigelsesprogrammet  Next Practice .

LG Insight har siden 2016 samarbejdet med Trampolinhuset om at metodeudvikle, evaluere og kvalitetssikre beskæftigelsesprogrammet Next Practice.

Novo Nordisk  har ydet en betydelig støtte til Trampolinhusets udvikling af Børneklubben i perioden 2018-2019.

Novo Nordisk har ydet en betydelig støtte til Trampolinhusets udvikling af Børneklubben i perioden 2018-2019.

GreenSpeak – Danmarks velgørende teleselskab  har siden 2017 givet mulighed for, at Greenspeaks kunder kan vælge at donere en del af virksomhedens overskud til Trampolinhuset.

GreenSpeak – Danmarks velgørende teleselskab har siden 2017 givet mulighed for, at Greenspeaks kunder kan vælge at donere en del af virksomhedens overskud til Trampolinhuset.

HackYourFuture  tilbyder asylansøgere en gratis IT- og programmeringsuddannelse.

HackYourFuture tilbyder asylansøgere en gratis IT- og programmeringsuddannelse.

Fra år 2017-2020 samarbejder Trampolinhuset,  TrygFonden , og  Tuborgfondet  om jobtræningsprojektet  Next Practice , som har til formål at udvikle og dokumentere en ny integrationsmetode i Danmark.

Fra år 2017-2020 samarbejder Trampolinhuset, TrygFonden, og Tuborgfondet om jobtræningsprojektet Next Practice, som har til formål at udvikle og dokumentere en ny integrationsmetode i Danmark.

Fonde og puljer

Antoniusfonden / Carl og Ellen Hertz' Familielegat / Det Arnstedtske Familiefond / Den Sociale Fond Dronning Caroline Amalies Hus / DIS-Fonden / Erik Thunes Legat / Fonden af 20. December / Foreningen Østifterne / Fuglefonden / Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru’s Fond/ Kulturstyrelsen: Folkeoplysningspuljen / Lauritzen Fonden / Ludvigsens Legat / Nordeafonden / Ole Kirks Fond / Paula og Axel Nissens Mindelegat / Roskilde Festival Charity Society / Sportgoodsfonden / Verena Merz & Otto Kjærgaards Børnefond /

Bygma Fonden / Susi og Peter Robinsohns Fond / Ville Heises Legat / William & Hugo Evers Fond /