Tilbyd et job eller en praktikplads

Click here for English

At have et job eller en praktikplads mens man venter på asyl betyder enormt meget for asylansøgeres livskvalitet.

Det er noget at stå op for, det betyder kollegaer og venner, og det giver mulighed for selvforsørgelse og for at bidrage positivt til det danske samfund.

Din virksomhed kan gøre en stor forskel ved at ansætte en asylansøger i jog eller praktik - og vi står klar til at hjælpe jer med det.

Ismail Yagoub, marketing og kommunikation

I 2016 blev Ismail fra Sudan, bachelor i IT Teknologi, praktikant hos Qvartz's marketing- og kommunikationsafdeling. Ismail og hans kollegaer udviklede den database, som Trampolinhuset nu bruger til at kortlægge asylansøgeres kompetencer og oversætte disse til det danske arbejdsmarked.


Det har aldrig været nemmere at ansætte en asylansøger.

Asylansøgere er nogle af de mest motiverede medarbejdere man kan finde. De har trods alt flygtet fra forfærdelige forhold for at opnå et normalt liv - og det er beskæftigelse en vigtig del af.

Men der er selvfølgelig også nogle udfordringer forbundet med at ansætte en asylansøger.

Dem imødekommer vi ved at:

  • kortlægge asylansøgeres kompetencer og forventninger og sørge for at de matcher jeres virksomheds behov
  • bistå jer med det papirarbejde og de regler, der er forbundet med ansættelsen af en asylansøger
  • træne jeres arbejdsplads til at imødekomme forskelle i sprog, baggrund og levevilkår
  • tilbyde jeres ansatte asylansøger et socialt fællesskab som gør overgangen til et arbejdsliv i Danmark nemmere

Styrk jeres CSR profil

Ved at ansætte en asylansøgere, hjælper jeres virksomhed med at løse en vigtig social udfordring i Danmark.

Det er helt essentielt at kickstarte integrationen så tidligt som muligt: Forskning viser, at lange ventetider i asylcentrene, hvor der ikke er meget andet at lave end at bekymre sig for fremtiden, kan medføre somatiske sygdomme som angst, depression, stres og PTSD, og forringer sandsynligheden for senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeres virksomhed vil samtidig drage fordel af de nye perspektiver og den mangfoldighed, som jeres nye ansatte vil tage med på arbejde. For eksempel udførte ISS Danmark for nylig et studie, der viste at mangfoldige teams bidrager 3,7% mere til bundlinjen end homogene teams.


Hør mere

Kontakt Trampolinhusets Projektudvikler Nanna Jochumsen for at høre mere.