Ledig stilling: Fundraiser

Er du Trampolinhusets nye fundraiser?

Har du lyst til at gøre en forskel i arbejdet med asylansøgere og flygtninge? Trampolinhuset arbejder dagligt på at udvikle demokratiet så det kan håndtere og inkludere asylansøgere og flygtninge i samfundet. Gennem 8 års praktisk erfaring har vi udviklet en helhedsorienteret integrationsmetode og vores ambition er at vi på sigt kan medvirke til et paradigmeskift, der vil erstatte Christiansborgs nuværende assimilationspolitik.

Trampolinhuset arbejder med asylansøgere og flygtninge som ressourcestærke personer, som alle har noget at byde på. Trampolinhuset er for mange det første skridt til et nyt liv i Danmark. Sammen skaber vi et socialt og fagligt indhold, som erstatter det limbo som asylsøgere havner i, mens de venter på ubestemt tid i asylcentrene, for at få deres sager afgjort.

Vi har brug for en erfaren fundraiser, der brænder for denne sag og mestrer sit håndværk. Det er en forudsætning, at du kan se dig selv i vores værdigrundlag og det demokratiske grundlag for huset.

 

God fundraiser der kan meget af det hele

Trampolinhusets fundraisingstrategi hviler for tiden på tre søjler: Private donorer, private fonde og offentlige puljer. Du skal arbejde videre på denne strategi, men også udvikle den med en fjerde søjle. Vores mål for de næste 2 år er nemlig at etablere en bæredygtig økonomi som socialøkonomisk virksomhed. Til det formål har vi udviklet vores helhedsorienterede integrationsmodel, Next Practice, som har potentialet til at udvikle sig til samarbejde med kommuner og erhvervsliv, som kan generere indtægtsgivende aftaler og erhvervssponsorater. Du vil komme til at arbejde selvstændigt, men i et fællesskab på 10 betalte medarbejdere, 10 praktikanter og over 200 frivillige.

 

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • At skrive ansøgninger til relevante fonde og puljer. Her refererer du til den administrerende direktør.
 • At udarbejde fyldestgørende afrapportering til fondene. Dette forgår i samarbejde med bogholderen.
 • At identificere relevante fonde og puljer og starte en dialog med dem. Dette foregår i samarbejde med den administrerende direktør.
 • At rekruttere og fastholde vores private donorer. Dette foregår i samarbejde med kommunikationskoordinatoren
 • At medvirke i udviklingen af Next Practice, der etablerer Trampolinhuset i en værdikæde som sikrer indkomstgrundlag. Dette foregår i samarbejde med jobkonsulenten.
 • At vedligeholde relationer til virksomheder, fonde og andre samarbejdspartnere, der sikrer sponsorater og forankrer huset i en værdikæde.
 • Administrative opgaver i forbindelse med ovenstående opgaver.
 • At indgå i vagtplanen som sikrer medarbejder-tilstedeværelse i husets åbningstider.
 • At dyrke et vist mål af social kontakt med husets brugere.
 • At deltage i ugentlige husmøder og ugentlige medarbejdermøder.

 

Faglige kompetencer

 • Fagligt har du flere års erfaring med og godt kendskab til asyl og integrationsområdet eller til andet socialt arbejde.
 • Du har en længerevarende relevant uddannelse, gerne indenfor kommunikation, marketing og salg.
 • Du har erfaring indenfor opsøgende salg, co-branding og kampagner rettet mod det private erhvervsliv. 
 • Du er sprogligt stærk i både mundligt og skriftligt dansk og engelsk.
 • Du har et godt netværk som er relevant for opgaven.
 • Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i en NGO eller hos en offentlig myndighed inden for asylområdet.
 • Du har forretningsforståelse

 

Personlige kompetencer

 • Du er resultatorienteret
 • Du er initiativrig og vedholdende
 • Du er positiv og engageret
 • Du er struktureret, ansvarlig og kvalitetsbevidst
 • Du er samarbejdsorienteret og fleksibel

 

Vi tilbyder

Det er en levende arbejdsplads i rivende udvikling på Thoravej 7 i København NV. Du kommer til at indgå i forskellige sammenhænge med mange typer mennesker. Det er en arbejdsplads hvor medarbejderne er drevet af værdifællesskabet og troen på at vi kan skabe bedre integration i hele Danmark. Der vil være god mulighed for at du kan udvikle stillingen og være med til at udvikle Trampolinhuset. Du refererer ind til den administrerende direktør. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer ugentligt til 197 kr./t + feriepenge (12,5%). Lønnen stiger 2% pa. Der vil også være mulighed for at skære stillingen ned til 25 timer, hvis det skønnes formålstjenligt for begge parter.

Trampolinhuset opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset køn, seksuel orientering, alder, race, etnicitet eller religion at søge stillingen.

 

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte adm. direktør Morten Goll mandage kl. 10-16 på 30 91 00 50. Send din ansøgning senest den 15. august til adm. direktør Morten Goll mortengoll@trampolinehouse.dk. Vi har brug for at du kan starte 1. november 2018.