"I asylcentrene er der stort set kun tre ting man kan lave: spise, gå på toilettet og sove. Det betyder, at man sygner hen, mens alle ens evner og drømme langsomt forsvinder. I Trampolinhuset er der en masse at lave, og jeg kan gøre brug af min viden og mine evner."

David Mpgai, asylansøger og frivillig i Trampolinhuset siden 2011

 
 

Integrationen skal ske tidligt

Tidlig integration sikrer, at de negative konsekvenser af asylcentertilværelsens lange ventetider og usikre fremtidsudsigter minimeres. Integrationen skal ske tidligt, så asylansøgere får mulighed for at udvikle sig som medborgere, uanset om det bliver i Danmark eller i deres oprindelseslande.

Alle asylansøgere skal derfor sikres reel adgang til:

  • uddannelse, praktik og job

  • almindelige danske skoler og børnehaver

  • det danske sundhedssystem

  • egen bopæl med danske naboer


Grundlæggende demokratiske rettigheder

God integration kræver, at alle medborgere i samfundet nyder betingelsesløs gensidig respekt.

Danmark er kendt for at være et liberalt demokrati, men det er eksklusivt og marginaliserende, så længe demokratiske principper, friheder og rettigheder ikke gælder for folk i asylsystemet.

Alle asylansøgere skal derfor sikres ret til:

  • gratis, professionel juridisk rådgivning i alle asylfaser

  • retfærdig rettergang og adgang til rigtige domstole

  • gratis, professionel oversættelse på ens modersmål

  • ikke at frihedsberøves uden at stilles for en dommer


Læs mere