PRESS RELEASE

(Dansk version længere nede)

Tripartite negotiations must remember asylum seekers

One of the main themes of the ongoing tripartite negotiations is employment of refugees. This focus is applauded by Trampoline House, whose staff daily encounters refugees hoping to find work.

Last week, tripartite negotiations commenced between the Danish government, employers, and employees. While the government suggests cash rewards for municipalities and companies that contribute to the employment of refugees, LO (an employees’ umbrella organization) urges that efforts to improve refugees’ employment should start already on the day that asylum seekers arrive in Denmark and not when asylum has been granted. This focus on asylum seekers is well received in Trampoline House, which works with preparing asylum seekers and refugees for the Danish labor market. Director of Trampoline House, Morten Goll, says:

”Our asylum system is unfortunately a fantastically efficient factory of clients! Within 6-12 months in the system, people who do not even know the concept of unemployment benefits, and who have taken care of themselves for their whole lives, are turned into clients of the welfare system. This client factory must be replaced by a fast integration into the job market, physical inclusion into society, and a practical understanding of the possibilities that democracy offers the individual resident. Trampoline House is ready to help, and we have 5 years of experience in the field.”

Trampoline House supports asylum seekers’ and refugees’ way into Danish society. Find out more and support Trampoline House’s work at www.trampolinehouse.dk


Trepartforhandlingerne skal huske asylansøgerne

Et af hovedtemaerne i trepartsforhandlingerne er beskæftigelse af flygtninge.  Dette fokus roses af Trampolinhuset, som dagligt møder flygtninge, der ønsker at arbejde.

I sidste uge påbegyndtes trepartsforhandlingerne mellem regeringen, arbejdsgivere og arbejdsmodtagere. Mens regeringen foreslår kontante belønninger til virksomheder og kommuner, som bidrager til at få flygtninge i arbejde, opfordrer LO’s formand Lizette Risgaard til, at indsatsen for flygtninges beskæftigelse skal starte allerede fra den dag, asylansøgere kommer til Danmark, og ikke først efter de har fået asyl. Fokuset på asylansøgere tages godt imod i Trampolinhuset, som bl.a. arbejder med at afklare og forberede asylansøgere og flygtninge til det danske arbejdsmarked. Daglig leder i Trampolinhuset, Morten Goll, udtaler:

”Vores asylsystem er desværre en fantastisk effektiv klientfabrik! Folk som slet ikke kender til begreber som overførselsindkomster, og som har klaret sig selv hele deres liv, bliver i løbet af 6-12 måneder i asylsystemet gjort til klienter af velfærdssamfundet. Klientfabrikken skal erstattes af hurtig integration på arbejdsmarkedet, fysisk inklusion i samfundet og en praktisk forståelse af de muligheder som demokratiet giver den enkelte medborger. Trampolinhuset er parat til at hjælpe, og vi har 5 års erfaring på området“

Trampolinhuset støtter flygtninge og asylansøgeres vej ind i det danske samfund. Læs mere og støt Trampolinhusets arbejde på www.trampolinehouse.dk