PRESS RELEASE

Are rejected asylum seekers criminals?

(Dansk version længere nede)

Rejected asylum seekers in Denmark can be placed in detention centers if the Danish authorities suspect that he or she might go underground or in other ways oppose a deportation. In these centers, asylum seekers risk imprisonment and unnecessary degrading treatment such as isolation – simply on the basis of suspicions, whereby having asked for Denmark’s protection seems to be considered a crime.

Trampoline House strongly opposes this criminalization of asylum seekers.
A person’s right to live in dignity and freedom should never depend on his or her papers!
We encourage the Danish public to protest this lack of equality before the law.

Read more about detention and deportation centers on refugees.dk

This week, there are also demonstrations for better conditions for asylum seekers. See more on facebook.


Er afviste asylansøgere kriminelle?

Afviste asylansøgere i Danmark kan frihedsberøves i særlige centre hvis de danske myndigheder mistænker, at han eller hun vil gå under jorden eller på anden vis modsætte sig en udvisning. I disse centre risikerer asylansøgere at frihedsberøves og udsættes for unødvendig nedværdigende behandling såsom isolation – på baggrund af blotte mistanker. Med andre ord lader dét at have søgt Danmarks beskyttelse til at betragtes som en forbrydelse.

Trampolinhuset er stærkt imod denne kriminalisering af asylansøgere.
En persons ret til at leve i værdighed og frihed bør aldrig komme an på hans eller hendes papirer!
Vi opfordrer den danske offentlighed til at protestere mod denne mangel på lighed for loven.

Læs mere om frihedsberøvelsen af asylansøgere på refugees.dk

Denne uge er der også demonstrationer for bedre forhold for asylansøgere. Læs mere på facebook.