CAN CHILDREN INTEGRATE?

*** Dansk oversættelse længere nede ***

Last week, the Danish parliament fast-tracked a new law that tightens requirements for family reunification: Children above 8 years of age that have a parent in their home country will only get family reunification with a parent in Denmark if they are assessed to have so-called ‘potential for integration’.

Trampoline House finds it absurd to screen children for their potential for integration. Morten Goll, Director of Trampoline House, comments:

“To screen small children for their ‘potential for integration’ should be an easy task: Children of that age are the fastest to learn new languages, and they adapt easily to new cultures - especially if they have safe living conditions and parents to protect and love them. So is this new act just another case of symbolic politics with no effect on reality? Unfortunately not. The side effect will be that fathers and mothers will have to live with the fear and insecurity that our hostile laws are causing. The result being that the whole family will end up with a lesser integration potential”

Trampoline House encourages Danish lawmakers to work to secure every person’s right to a life in safety and dignity – and not to prevent them from being with their loved ones.


I sidste uge hastebehandlede Folketinget en ny lov som strammer kravene for familiesammenføring: Børn over 8 år gamle som har en forælder I deres hjemland kan kun få familiesammenføring med en forælder i Danmark hvis de vurderes at have integrationspotentiale.

Trampolinhuset finder det absurd at screene børn for integrationspotentiale. Morten Goll, Daglig leder i Trampolinhuset, kommenterer:

“At screene små børn for integrationspotentiale burde være en let opgave: Børn på den alder er de hurtigste til at tilegne sig nye sprog, og de tilpasser sig hurtigt nye kulturer – især hvis de har trygge leveforhold og forældre til at beskytte og elske dem. Så er denne nye lov blot endnu et tilfælde af symbolpolitik uden reelle effecter? Desværre ikke. Bivirkningen vil være at fædre og mødre vil blive nødt til at leve med den frygt og usikkerhed, som vores fjendtlige love forårsager. Resultatet bliver at hele familiens potentiale for integration forringes.”

Trampolinhuset opfordrer danske lovgivere til at arbejde for at sikre hvert menneskes ret til et liv i tryghed og værdighed – og ikke at forhindre dem i at være sammen med deres nære og kære.