JOB: Er du vores nye kollega?

Jobkoordinator til pilotprojekt om tidlig integration

Trampolinhuset søsætter i efteråret en ny indsats for at hjælpe asylansøgere i virksomhedspraktikker og job, primært i København og på Sjælland. Til det søger vi en ny fuldtidsmedarbejder som skal udvikle og forankre projektet over en 3-årig pilotperiode.

Projektet hedder ‘Next Practice: Målrettet vej i job for asylansøgere’. Det nytænker integrationen i Danmark, dels fordi den kombinerer arbejdsmarkedsintegration med demokratisk praksis, systemforståelse og socialt netværk, og dels fordi den tager fat allerede i asylfasen.

Målgruppen for indsatsen er asylansøgere mellem 18 og 65 år fra sjællandske asylcentre, der befinder sig i asylprocessens fase 1 eller 2 (altså alle ikke-afviste asylansøgere). Deltagerne er af alle køn og etniciteter. Projektet omfatter i alt 450 asylansøgere fordelt over 3 år. Det er vores ambition, i samarbejde med lokale virksomheder og kommuner, at skaffe relevante jobs eller praktikker til min. 50% af dem i løbet af projektperioden.

Indsatsen finansieres af Trygfonden og Tuborgfondet og udvikles og evalueres løbende i samarbejde med konsulentfirmaet LG Insight.

 

Dine arbejdsopgaver

•   At kompetenceafklare asylansøgere som er i aktivitetsforløb i Trampolinhuset, med henblik på at rekruttere dem til praktik, mentornetværk eller jobs på arbejdsmarkedet. Her vil du skulle lede frivilligindsatsen på området.

•   At udvikle Trampolinhusets aktiviteter i kompetencegivende retning, i samarbejde med husets aktivitetskoordinator.

•   At udvikle Trampolinhusets samarbejde med virksomheder med henblik på at skabe job- og praktikmuligheder for asylansøgere, samt strategisk udvikling af projektet. Her rapporterer du til husets daglige leder og husets projektudvikler.

•   At udvikle og kultivere relationer til mindst 3 kommuner med henblik på kommunal forankring af indsatsen. Her rapporterer du til husets daglige leder og husets projektudvikler.

•   At samarbejde med konsulentvirksomheden LG Insight om monitorering og evaluering af projektets metoder og resultater.

•   At indgå i vagtplanen som sikrer medarbejdertilstedeværelse i Trampolinhusets åbningstider, herunder visse aftenvagter (se kalender)

•   At dyrke et vist mål af social kontakt med husets brugere (din målgruppe).

 

Faglige og personlige kompetencer

Fagligt har du flere års erfaring med beskæftigelsesindsatser målrettet flygtninge eller asylansøgere, herunder erfaring med kommunale integrationsindsatser og virksomhedssamarbejde. Du er stærk i både mundtligt og skriftligt dansk og engelsk og har flair for salgsarbejde. Det er også en fordel hvis du kender de juridiske regler for asylansøgere i beskæftigelse.

Personlig er du let at omgås, har stor respekt for mennesker og deres forskelligheder og er god til at samarbejde. Du er empatisk, men også robust. Du er god til detaljer og arbejder systematisk. Du har lyst til at udvikle dit område. Du er kommunikerende og åben og forstår at operere i en hverdag, hvor alt ikke ligger i faste rammer, og hvor alle tager ansvar og gør deres bedste.

 

Vi tilbyder

Du vil blive en del af et dedikeret arbejdsfællesskab på en levende arbejdsplads i rivende udvikling. Vi er 7 ansatte, 10 praktikanter, og over 170 frivillige med både dansk, flygtninge- og asylansøgerbaggrund, som har til huse i et privat drevet og uafhængigt medborgerhus.

Ansættelsen er reguleret under Funktionærloven og tidsbegrænset i tre år, men der vil være mulighed for forlængelse. Trampolinhusets opererer med ligeløn på 219,52 kr/t, inkl. feriepenge. Lønnen stiger 2% p.a.

Trampolinhuset opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset køn, seksuel orientering, alder, handicap, race, etnicitet eller religion at søge stillingen.

 

Er du interesseret?

Læs mere om huset i vores præsentationsfolder og her på hjemmesiden. 

Deadline for ansøgninger: 10. september 2017
Vi holder samtaler i uge 38.

Vi har brug for, at du kan starte den 1. november.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Daglig leder Morten Goll mandage eller torsdage mellem kl. 9 og 12 på 30 91 00 50.

Send din ansøgning til Daglig leder Morten Goll: mortengoll@trampolinehouse.dk

Klik her for at se opslaget som pdf.