NEW: COOKBOOK

RECIPES WITHOUT BORDERS

(Dansk længere nede)

From the oven in Trampoline House’s kitchen drift the aromas of tomato, garlic, and aubergine. Steam rises from the pot of rice on the stove, and on the table stand salads topped with red pomegranate seeds and green parsley. Sisters’ Cuisine, Trampoline House’s catering service, have everything ready to make a delivery. Soon the rest of us will be able to try making the delicious dishes too.

Trampoline House is namely about to publish a new cookbook. It consists of a collection of recipes from among other places Eritrea, Thailand, Palestine, Morocco, Afghanistan, and Iran. All the recipes are made by asylum seekers and refugees from Trampoline House’s Women’s Club, and are part of the diverse repertoire of dishes cooked by Sisters’ Cuisine.

More than a cookbook

“As the idea for the cookbook developed, we realized that we didn’t just want to make a collection of recipes from different parts of the world,” says Erica, one of the volunteers involved in the cookbook project. “It was important to put the recipes in a context and tell the stories behind the dishes.” Apart from the recipes for the delicious dishes, the book therefore also contains interviews with the cooks, who in the context of food and cooking talk about themselves, and share some of their experiences, thoughts and stories. “You might say that the book is more than a cookbook. Just as the kitchen in Trampoline House isn’t just a workplace, but a place where people can get to know one another, share their ideas, and discuss problems,” Erica underlines.
 

A cookbook about migration politics

Perhaps it could be called a cookbook about migration politics. For in the interviews, the women situate their relationship with cooking with regard to the rest of their lives.

And food isn’t just food. Food can be the dry bread you are forced to eat when you’re fleeing, and it can be the food your mother made at home. Preparing food can be eating bread and cheese in your room in the asylum center because it’s unpleasant to be in a kitchen full of men who stare, and preparing food can be a way to create new communities that span backgrounds, history, and cultures. It can also be a way to soothe homesickness and build bridges between the past and the present.
As Nice, one of the cooks, says in the book, “I rarely made food in Thailand. Cheap and delicious food could be bought on the street. I couldn’t even make ‘sticky rice,’ and as a Thai woman that’s another way of saying that I couldn’t cook at all. But when I came to Denmark, I realized I had to learn. Cooking helped my homesickness. Thai food is a way for me to keep in contact with my culture.”

Many facets of cooking

At the same time, the stories give a nuanced picture of the very different backgrounds the cooks have. While some were brought up with the idea that cooking is their duty as women, there are others, like Nice, who didn’t learn to cook until they came to Denmark. Or like the Palestinian sisters, who say that they had to watch YouTube videos at the asylum center in order to learn the very basics of cooking.

In this way, the book also breaks with the common assumption that migrant women are traditional housewives.
Cooking has many facets. For Nice, it also has political aspects, connected to the conditions under which food is produced, which lead to inequality and oppression: “When you enjoy Thai food, remember that some of the ingredients are produced with tears and suffering by Thai peasants. This suffering is due to poverty, and poverty causes their daughters to end up as prostitutes.”


Sisters’ Cuisine Cookbook will be published on March 1, 2017. But if you want to give it as a Christmas present, you can pre-order a copy and receive a gift voucher that you can put under the Christmas tree. The price is DKK 99. Send an email to sisterscuisine@trampolinehouse.dk. The cookbook also has its own Facebook page: Sisters’ Cuisine Cookbook. 

BON APPÉTIT!


OPSKRIFTER UDEN GRÆNSER

Fra ovnen i Trampolinhusets køkken dufter der af tomat, hvidløg og aubergine. Dampen stiger op fra risgryden på komfuret, og på bordet står salater toppet med røde granatæblekerner og grøn persille. Det hele er klar til levering med Sisters' Cuisine, der er Trampolinhusets cateringservice. Snart kan vi andre også prøve at lave de lækre retter.

Trampolinhuset er nemlig på trapperne med en ny kogebog. Den består af en samling opskrifter fra blandt andet Eritrea, Thailand, Palæstina, Marokko, Afghanistan og Iran. Alle opskrifterne er lavet af asylansøgere og flygtninge fra Trampolinhusets kvindeklub og indgår i det mangfoldige repertoire af madretter, der bliver lavet i Sisters' Cuisine.

Mere end en kogebog

”Efterhånden som ideen med kogebogen udviklede sig, blev vi klar over, at vi ikke bare ville lave en samling af opskrifter fra forskellige steder i verden”, fortæller Erica, en af de frivillige, der er involveret i kogebogsprojektet. ”Det var vigtigt at sætte opskrifterne ind i en sammenhæng og fortælle om den historie, der er bag retterne.” Udover opskrifter på de velsmagende retter indeholder bogen derfor også interviews med kokkene, hvor de med udgangspunkt i mad og madlavning fortæller om sig selv og deler nogle af deres erfaringer, tanker og historier. "Man kan sige, at bogen er mere end en kogebog. Ligesom køkkenet i Trampolinhuset ikke blot er en arbejdsplads, men et sted hvor mennesker kan lære hinanden at kende, dele deres ideer og diskutere problemer", fastslår Erica.

 

En migrationspolitisk kogebog

Måske kan man kalde den for en migrationspolitisk kogebog. For i interviewene sætter kvinderne deres forhold til madlavning i relation til deres øvrige liv. Og mad er ikke bare mad. Mad kan være det tørre brød, man kan blive nødt til at spise, når man er på flugt, og det kan være den mad ens mor lavede derhjemme. Madlavning kan være at spise ostemadder på værelset i asylcentret, fordi det er ubehageligt at være i et køkken fyldt med mænd, der glor, og madlavning kan være en måde at skabe nye fællesskaber på tværs af baggrund, historie og kulturer. Og så kan det være en måde at dulme hjemve og bygge bro mellem fortid og nutid.

Som Nice, en af kokkene, fortæller i bogen: "Jeg lavede sjældent mad i Thailand. Det var billigt og lækkert at købe mad på gaden. Jeg kunne ikke engang lave 'sticky rice', og som thailandsk kvinde er det en anden måde at sige på, at jeg overhovedet ikke kunne lave mad. Men da jeg kom til Danmark, blev jeg klar over, at jeg måtte lære det. Madlavning hjalp på min hjemve. Thailandsk mad er en måde, jeg kan holde mig i kontakt med min kultur.”

 

Mange aspekter af madlavning

Samtidig giver fortællingerne et nuanceret billede af de meget forskellige baggrunde, kokkene kommer fra. Hvor nogen er opdraget med, at madlavning er deres ansvar som kvinder, er der andre, der som Nice først har lært det i Danmark. Eller som de palæstinensiske søstre, der fortæller, at de måtte se YouTube videoer på asylcentret for at lære de mest basale ting om madlavning. Dermed bryder bogen også med den udbredte forestilling om migrantkvinder som traditionelle husmødre.

Madlavning har mange aspekter. For Nice har den også en politisk dimension, der hænger sammen med de vilkår, mad bliver produceret under, som skaber ulighed og undertrykkelse:

"Når du nyder thailandsk mad, så husk, at nogle af ingredienserne er produceret med tårer og lidelse af thailandske bønder. Den lidelse skyldes fattigdom, og fattigdom får deres døtre til at ende i prostitution.”

Sisters Cuisine Cookbook udkommer 1. marts 2017. Men vil du give den i julegave, kan du forudbestille et eksemplar og vil modtage et gavekort, som du kan lægge under juletræet. Bogen koster 99 kr. Send en mail til sisterscuisine@trampolinehouse.dk. Kogebogen har også sin egen Facebook-side: Sisters' Cuisine Cookbook.

VELBEKOMME!