Back to All Events

NB! Lyttemøde afløses af brainstorm

Foto: Anna Emy

Foto: Anna Emy

NB! Opdatering:

Tusind tak for interessen for Next Practice! Vi er virkelig glade for at se, hvor meget opbakning der er til at gøre integrationen nemmere.

Derfor har det også været rigtig svært at skulle skrive denne besked.

Det er sådan, at for at få praktik eller job som asylansøger skal man være i fase 2, dvs. at ens sag skal være under behandling. Udlændingestyrelsen har netop meddelt os, at alle fase 2-asylcentre på Sjælland lukker senest den 1. april, og at beboerne flyttes til Nordjylland og Bornholm.

Det betyder så, at vi i Next Practice, får vanskeligt ved at rekruttere deltagere og understøtte den tidlige beskæftigelsesfaglige integrationsindsats i kommunerne. Derfor må vi i første omgang aflyse lanceringen af projektet på lyttemødet tirsdag d. 24. okt.

Vi vil imidlertid gerne fastholde mødet og inviterer jer derfor til at deltage under lidt andre forudsætninger: I stedet for at springe lige ud i at tale samarbejdsmuligheder her og nu, vil vi gerne invitere jer ind i maskinrummet til en brainstorm om, hvordan vi sikrer asylansøgeres vej i job på trods af de varslede flytninger af fase 2-asylansøgerne.

Vi holder stadig fast i at høre om erfaringer fra ekspertpanelet, og vi serverer stadig mundgodt fra Trampolinhuset catering service Sisters’ Cuisine, som oprindeligt planlagt. 

Tilmeld dig gerne arrangementet ved at sende en mail til kajsa@trampolinehouse.dk så Sisters’ Cuisine har en idé om, hvor mange vi bliver.
 


Vi inviterer kommuner og virksomheder, samt andre interesserede, til et lyttemøde om Trampolinhusets helt nye og helhedsorienterede integrationsindsats Next Practice. 

Indsatsen er udviklet i samarbejde med analysefirmaet LG Insight og støttet af TrygFonden og Tuborgfondet

 

Den ny indsats: Next Practice

Flygtninges vej til demokratisk medborgerskab og aktiv beskæftigelse kan forkortes markant gennem en ny helhedsorienteret indsats, som tager fat allerede før asylafgørelsen. 

Indsatsen hedder Next Practice og er en helt ny kombination af tidlig og helhedsorienteret integration, som fremmer både flygtninges beskæftigelsesmuligheder, deres demokratiske forståelse og deresgenerelle livskvalitet – allerede før deres asylsag afgøres og overdragelsen til kommunen påbegyndes.

På den måde undgår vi, at asylansøgeren får det dårligere at af sidde fastlåst i et asylcenter – og samtidig skaber vi muligheden for at disse nye medborgere hurtigere kan deltage aktivt i samfundet og blive selvforsørgende. 

Alt i alt en hurtigere, mere effektiv og bedre løsning for både asylansøger, kommune, virksomheder og samfundet som helhed. 

Så kom med og hør om jeres nye samarbejdsmuligheder!

 

Du møder:

AHMAD AL-TAMIR, kok ved Lygtens Kro og tidligere asylansøger
ANNE-MARIE SKOV, direktør i Tuborgfondet, som støtter indsatsen
BRITT WENDELBOE, programchef i TrygFonden, som støtter indsatsen
LARS LARSEN, direktør i LG Insight og ekspert i kommunal integration
MAJA BAVNGAARD, HR-chef i IT-konsulenthuset Abakion, som har beskæftiget en asylansøger
MORTEN GOLL, grundlægger og daglig leder af Trampolinhuset

ORDSTYRER: Jon Kiellberg, direktør i det sociale kommunikationsbureau Re-Mind
 

Mundgodt

I løbet af aftenen vil der også være mulighed for lidt uformel samtale om indsatsen og der serveres lidt mundgodt af Trampolinhusets catering service, Sisters Cuisine.
 

Kontakt

For yderligere info, kontakt Kajsa Böttcher Messell, kommunikationskoordinator i Trampolinhuset på kajsa@trampolinehouse.dk eller 50 17 46 64