Back to All Events

Trampolinhusets 8 års fødselsdagsfest og fundraiser / Trampoline House's 8th Birthday Party and Fundraiser


(For English, scroll down)

🎉 Giv Trampolinhuset en uforglemmelig fødselsdag 🎉

_C8A1320.JPG

Lørdag den 8. juni fylder Trampolinhuset 8 år – i al den tid har huset trods et hårdt politisk klima kæmpet for at sikre et alternativ til asylsystemet.

Det fejrer vi traditionen tro med en stor fødselsdagsfest med et spændende og festligt program for både børn og voksne. Vi håber, du vil være med til at fejre os! Fødselsdagsprogrammet byder bl.a. på:

🎉 Kunstudstilling 🎉 taler 🎉 reception for Folkebevægelsen for asylbørns fremtids borgerforslag, som har rundet 50.000 underskrifter 🎉modeshow 🎉 festmiddag 🎉 filmvisning 🎉 fødselsdagskage 🎉 livemusik 🎉 bar 🎉 DJs og dansegulv 🎉

I løbet af hele eftermiddagen vil der desuden være ansigtsmaling, danseworkshop og andre aktiviteter for børnene. Du kan se festprogrammet til højre.

Der vil være gratis bustransport fra Sjælsmark til Trampolinhuset kl. 14 og kl. 15. Der vil være busser, der kører tilbage Sjælsmark kl. 21 og kl. 24.

Ønskeliste

Trampolinhusets børneklub er mere populær end nogensinde før blandt børnefamilierne fra udrejsecenter Sjælsmark og hjemrejse Avnstrup. Det er dejligt, men vi har desværre svært ved at følge med det voksende behov.

Så hvis du vil give Trampolinhuset en fødselsdagsgave, ønsker vi os økonomisk støtte til klubben, så vi kan sikre en vedvarende indsats for ALLE de børnefamilier, der opsøger os. Du kan støtte på to måder:

1) Bliv fast støtter af Trampolinhuset med et månedligt beløb. For 150 kr. om måneden kan vi fx tilbyde lektiehjælp til 2 af børneklubbens børn.

2) Send os en enkeltdonation. For 300 kr. kan vi fx servere sunde eftermiddagssnacks til børneklubbens 40 børn i en uge. Se hvordan du støtter her.


Tilmelding

For at vide nogenlunde hvor mange, der kommer, vil vi gerne bede dig om at tilmelde dig festen.

Vi håber glæder os til at se jer!
Mange hilsner fra alle os i Trampolinhuset :-)

P.S: Bemærk, at vi vil tage billeder til festen, som kan offentliggøres efterfølgende.

Festprogram 🎉

15–16: 
- Omvisning i den svenske kunstner Johan Tiréns udstilling om højreekstremisme i Trampolinhusets udstillingssted CAMP / Center for Migrationspolitisk Kunst

- Ansigstmaling for børn v/ Foreningen Alverdens Børn

16–16:15:
- Velkomsttale v/ Morten (Trampolinhusets administrative direktør) og Sadaa (asylpraktikant)

16:15–16:45:
- Danseworkshop for børnefamilier v/ Foreningen Global Kidz

17–18:
Reception: Vi fejrer, at Folkebevægelsen for asylbørns fremtids borgerforslag om bedre rets-og levevilkår for afviste asylbørn har fået de 50.000 støtter, der skal til for at Folketinget vil behandle det.

- Taler v/ Tone (Trampolinhusets programdirektør and forperson for Folkebevægelsen for asylbørns fremtid) og Fayeza (asylpraktikant og medlem af Folkebevægelsen for asylbørns fremtid)

- Modeshow med børnefamilier fra udrejsecenter Sjælsmark iklædt dragter fra deres hjemegn. Koreograf: Dady de Maximo (kunstner og modedesigner)

18:15–19:  
Fødselsdagsmiddag v/ Sisters Cuisine Food Club. Anbefalet donation 50 kr.

19–20:30: 
Premiere på filmen "Sjælsmark camp limbo for refugees", instrueret af Luqman Qasemi og Azad Kamalifar

21–22: 
Fødselsdagskage og livemusik med bl.a. Arman (asylpraktikant)

22–24:  
Bar og dans v/ DJs Goody, Tuna og Lewis

Festen slutter kl. 24. Der vil være gratis bustransport til Sjælsmark kl. 21 og 24.

I løbet af dagen vil der være:

🎉 Børnepasning fra kl. 13–19 🎉 Trampolinhus Butik med merchandise 🎉 Donationsbod 🎉 Udendørs lounge med snacks, brætspil og livemusik 🎉


ENGLISH VERSION:

🎉 Give Trampoline House a birthday to remember 🎉

_C8A1213.jpg

On Saturday, June 8, Trampoline House turns 8 years old – during all that time the house has fought to ensure an alternative to the Danish asylum system despite a harsh political climate.

In line with tradition we celebrate this with a grand birthday party, featuring a festive program for children and grown ups. We hope you will join the celebration! The party program includes:

🎉 art exhibition 🎉 speeches 🎉 reception for Folkebevægelsen for asylbørns fremtid’s citizen’s law proposal (‘borgerforslag’), which has reached 50,000 signatures 🎉 fashion show 🎉 birthday dinner 🎉 film screening 🎉 birthday cake 🎉 live music 🎉 bar 🎉 DJs and dancing 🎉

During the day, there will also be facial painting, dance workshop, and other activities for the children. You can see the full program to the right.'

Free busses will be provided from Sjælsmark to Trampoline House at 2 pm and 3 pm. Busses will return people to Sjælsmark at 9 pm and 12 am.

Wish list

Trampoline House’s Children’s Club is more popular that ever with the children from deportation center Sjælsmark and departure center Avnstrup. That's amazing, but unfortunately we're struggling to meet the increasing demand.

So if you want to give Trampoline House a birthday present, we would love financial support for the Children’s Club, in order to ensure a sustainable program for ALL the children and families that seek us out. You can support in two ways:

1) Become a montly supporter. For DKK 150 a month, for instance, we can offer homework café for 2 children in the club.

2) Send us a one-time donation. For DKK 300, for instance, we can provide healthy snacks for a week to the 40 children in the Children’s Club. See how you can support here.


Sign up

In order for us to know approximately how many people to expect, we ask you to please sign up for the party.

We hope to see you!
Warm greetings from all of us in Trampoline House :-)

Note: Please note that we will take photos at the party, which may be made public afterwards.

Party program 🎉

3–4: 
-
Guided tour in Swedish artist Johan Tirén's exhibition about right-wing extremism on view in Trampoline House's exhibition space CAMP / Center for Art on Migration Politics

- Facial painting for children by Foreningen Alverdens Børn

4–4:15:
Welcome speech by Morten (Trampoline House administrative director) and Sadaa (asylum intern)

4:15–4:45:
Dance workshop for children and grown ups by Global Kidz

5–6:
Reception: We are celebrating that the citizen’s law proposal ('borgerforslag') proposed by ‘Folkebevægelsen for asylbørns fremtid’ to improve legal rights and living conditions for rejected asylum-seeking children in the departure and deportation centers collected 50,000 signatures and will be discussed in the Danish Folketing in October.

- Celebration speech by Tone (Trampoline House program director and chairwoman of Folkebevægelsen for asylbørns fremtid) and Fayeza (asylum intern and member of Folkebevægelsen for asylbørns fremtid)

- Fashion show with children and parents from deportation center Sjælsmark, wearing national costumes, organized by artist and fashion designer Dady de Maximo 

6:15–7:  
Birthday dinner by Sisters Cuisine Food Club. Suggested donation DKK 50.

7–8:30: 
World premiere of the film "Sjælsmark camp limbo for refugees", directed by Luqman Qasemi and Azad Kamalifar

9–10: 
Birthday cake and live music by Arman (asylum intern) and more

10–12:  
Bar and dancing with DJs Goody, Tuna, and Lewis

The party ends at midnight. Free busses will be provided to center Sjælsmark at 9 pm and at midnight.

Ongoing activities during the day:

🎉 Childcare from 1:00–7:00 pm 🎉 Trampoline House Shop with merchandise 🎉 Make a donation booth 🎉 Outside chill area with snacks, board games, and live music 🎉